Blog

spektrometr

Możliwości użytkowe spektrometrów gazowych

Problem zachowania szczelności jest istotny w przypadku wielu maszyn i urządzeń, a także rozmaitych rodzajów sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego, jak również instalacji przesyłowych czy zbiorników. Przedostawanie się cząsteczek różnych substancji przez zastosowane połączenia lub bezpośrednie przenikanie przez użyty w danej aplikacji materiał może prowadzić do zanieczyszczenia powstających wyrobów, oznaczać ryzyko eksplozji, implozji albo pożaru, wywołać skażenie czy zainicjować trudną do opanowania reakcję chemiczną. Badanie szczelności będzie więc procedurą mającą ogromne znaczenie pod względem bezpieczeństwa, żywotności oraz funkcjonalności poszczególnych elementów. Przekonajmy się, jaka jest w nich rola spektrometrii.

Czytaj więcej

badania rur

Metoda próżniowa jako sposób badania szczelności instalacji

Badania szczelności przy pomocy helu można prowadzić dwiema metodami – podciśnieniową i nadciśnieniową. Wybór jednej z nich powinien być podyktowany rodzajem obiektu, wielkością nieszczelności i parametrami zbiornika. Poniżej przedstawiamy opis i zastosowanie metody podciśnieniowej, zwanej także próżniową.

Czytaj więcej

cylindry z helem

Zastosowanie helu w badaniach szczelności

Badania szczelności można przeprowadzać różnymi metodami. Ich wybór podyktowany jest m.in. oczekiwaną dokładnością pomiaru. Najbardziej czułe metody często wykorzystują hel ze względu na jego specyficzne właściwości. Dowiedz się, czym charakteryzuje się ten niezwykły pierwiastek.

Czytaj więcej

zbiorniki

Czym może skutkować rozszczelnienie zbiornika?

Szczelność zbiorników decyduje o prawidłowym działaniu urządzeń i systemów. Nawet drobne nieszczelności mogą z biegiem czasu powodować nieodwracalne skutki. W zależności od rodzaju układu dopuszczalne normy nieszczelności są inne, a konsekwencje rozszczelnienia zbiorników różne.

Czytaj więcej

butla

Czy istnieją instalacje całkowicie szczelne?

Nieszczelnością nazywamy szczelinę, kanał lub obszar porowaty w materiale, przez którą może przepływać gaz na skutek różnicy ciśnień w trakcie badania. Współczesne metody badania szczelności są niezwykle precyzyjne, dlatego można stwierdzić, że nie ma instalacji całkowicie szczelnych. Zastosowanie gazu o drobnych cząsteczkach takiego jak hel pozwala wykrywać także bardzo drobne szczeliny, które nie zaburzają działania całych układów i urządzeń.

Czytaj więcej

pracownik z butlą

Jak badać szczelność elementów hydraulicznych?

Sprawne działanie układów hydraulicznych w dużej mierze zależy od szczelności poszczególnych elementów, a jej brak może być katastrofalny w skutkach ze względu na wysokie ciśnienie w nich panujące. Dlatego dokładne zbadanie ich szczelności ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całego układu. Badanie szczelności można przeprowadzać różnymi metodami.

Czytaj więcej