Blog

zbiorniki

Czym może skutkować rozszczelnienie zbiornika?

Szczelność zbiorników decyduje o prawidłowym działaniu urządzeń i systemów. Nawet drobne nieszczelności mogą z biegiem czasu powodować nieodwracalne skutki. W zależności od rodzaju układu dopuszczalne normy nieszczelności są inne, a konsekwencje rozszczelnienia zbiorników różne. 

Czytaj więcej

butla

Czy istnieją instalacje całkowicie szczelne?

Nieszczelnością nazywamy szczelinę, kanał lub obszar porowaty w materiale, przez którą może przepływać gaz na skutek różnicy ciśnień w trakcie badania. Współczesne metody badania szczelności są niezwykle precyzyjne, dlatego można stwierdzić, że nie ma instalacji całkowicie szczelnych. Zastosowanie gazu o drobnych cząsteczkach takiego jak hel pozwala wykrywać także bardzo drobne szczeliny, które nie zaburzają działania całych układów i urządzeń.

Czytaj więcej

pracownik z butlą

Jak badać szczelność elementów hydraulicznych?

Sprawne działanie układów hydraulicznych w dużej mierze zależy od szczelności poszczególnych elementów, a jej brak może być katastrofalny w skutkach ze względu na wysokie ciśnienie w nich panujące. Dlatego dokładne zbadanie ich szczelności ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całego układu. Badanie szczelności można przeprowadzać różnymi metodami.

Czytaj więcej