Czym może skutkować rozszczelnienie zbiornika?

Szczelność zbiorników decyduje o prawidłowym działaniu urządzeń i systemów. Nawet drobne nieszczelności mogą z biegiem czasu powodować nieodwracalne skutki. W zależności od rodzaju układu dopuszczalne normy nieszczelności są inne, a konsekwencje rozszczelnienia zbiorników różne.


zbiornikiNieszczelności zbiorników mogą być długo niezauważone, przez co może dochodzić do powolnego wycieku lub ulatniania się substancji z wewnątrz. Jeśli jest to substancja niebezpieczna – trująca lub łatwopalna, sytuacja może skończyć się tragicznym wypadkiem. Wydostawanie się substancji toksycznych to zagrożenie dla środowiska naturalnego. W innych przypadkach dochodzi do strat materiałów, które w skali roku mogą być ogromne. Dopuszczenie rozszczelnionych zbiorników na linii produkcyjnej oznacza powstanie wadliwych urządzeń i w konsekwencji duże straty finansowe dla firmy. Brak szczelności zbiornika może mieć negatywny wpływ na jakość działania całego systemu, na przykład na jego sterylność lub konieczną ochronę przed wilgocią. Może też wywoływać nieprawidłowości w jego pracy prowadzące do trudnych do usunięcia awarii.

Jak sprawdzić szczelność zbiornika?

Szczelność zbiornika można sprawdzić poprzez badanie szczelności za pomocą helu. Jest to badanie bardzo dokładne, wykrywające nawet drobne szczeliny. Zbiorniki najlepiej sprawdzać przed podłączeniem do systemu, żeby uniknąć demontażu całego układu z powodu podejrzenia nieszczelności. Powinno być ono przeprowadzone we wszystkich firmach, które mają do czynienia z próżnią w procesie badawczym lub produkcyjnym. Badanie wykrywaczem helowym szczególnie dobrze sprawdza się w motoryzacji, elektronice, hydraulice, pneumatyce, przy produkcji komponentów systemów klimatyzacji, w przemyśle farmaceutycznym i medycznym.

Badanie szczelności helem może być przeprowadzone metodą podciśnieniową za pomocą pompy próżniowej lub metodą nadciśnieniową, gdy napełnia się zbiornik gazem roboczym. Badanie helem jest w pełni bezpieczne i obojętne dla środowiska naturalnego.