Badania szczelności metodą próżniową

butle z gazemBadania szczelności metodą próżniową wykonujemy z wykorzystaniem spektrometru gazowego w detektorze nieszczelności. Dzięki temu urządzeniu lokalizujemy i mierzymy rozmiar nieszczelności z wykorzystaniem gazu znakującego - helu. Podczas spektrometrycznej próby wykrywania nieszczelności podłączamy badany obiekt pośrednio lub bezpośrednio do spektrometru mas, który lokalizuje szczeliny przez które wydobywa się gaz znakujący.

Do wykrywania nieszczelności stosujemy metodę próżniową podciśnieniową lub nadciśnieniową. Obie metody są równie dokładne a wybór jednej z nich uwarunkowany jest od rodzaju obiektu, wielkości nieszczelności i od parametrów zbiornika.


Metoda podciśnieniowa wykrywania nieszczelności

Metoda podciśnieniowa (próżniowa) polega na testowaniu obiektu przy użyciu pompy próżniowej wbudowanej w wykrywacz helowy. Za pomocą wąskiego strumienia helu owiewamy z zewnątrz każdą część badanego elementu, w której istnieje podejrzenie nieszczelności. Jeśli gaz roboczy (hel) przenika do zbiornika, wykrywacz informuje operatora o nieszczelności poprzez sygnał dźwiękowy (wykrywacz podaje również wartość bezwzględną stężenia helu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym).

Istnieje również drugi sposób ustalenia miejsca nieszczelności poprzez otoczenie w helu całości badanego elementu.


Nadciśnieniowa metoda lokalizowania nieszczelności

Metoda nadciśnieniowa stanowi odwrotność metody podciśnieniowej. W tym przypadku w obiekcie np. zbiorniku zostaje wytworzone nadciśnienie. O występowaniu nieszczelności świadczy wówczas ulatnianie się helu razem z powietrzem na zewnątrz, gdzie zostaje wykryty poprzez operatora za pomocą sondy tzw. nosa helowego. Metodę tą wykorzystujemy głównie do badania obiektów o dużych rozmiarach lub takich, w których nie może być wytworzona próżnia.

 

Zastosowanie metody próżniowej w przemyśle

Wykrywanie nieszczelności metodą próżniową jest powszechnie stosowane m.in. do kontroli szczelności urządzeń i podzespołów próżniowych w przemyśle motoryzacyjnym, medycznym, spożywczym czy elektronicznym. Jej ogromnym atutem oprócz szybkości wykonania oraz czułości spektrometru jest wysoka precyzja otrzymanych wyników. Dzięki wytworzonemu podciśnieniu jednoznacznie możemy określić wielkość natężenia oraz lokalizację nieszczelności. Wpływ na otrzymany wynik ma tylko jeden czynnik, jakim jest hel. Nie ma więc obawy, że będzie on zmienny w zależności od właściwości i proporcji użytych innych gazów, jak w przypadku stosowania mieszanki wodoru i azotu.