Co należy rozumieć pod pojęciem gazu znakującego?

Praca maszyn, urządzeń i instalacji wiąże się z przesyłaniem różnych substancji chemicznych w postaci gazów lub cieczy, które są transportowane rozmaitymi typami rurociągów. W systemach tego rodzaju istotne jest przeciwdziałanie powstawaniu niekontrolowanych wycieków. Dzieje się tak z uwagi na związane z tym koszty – w grę może wchodzić m.in. utrata cennych chemikaliów czy uszkodzenie instalacji – a ponadto zagrożenie dla środowiska lub pracowników znajdujących się w pobliżu uszkodzenia, jeśli materiał ma działanie toksyczne, żrące bądź utleniające. Dla sprawdzenia, czy cały system działa prawidłowo oraz w celu zlokalizowania ewentualnej awarii wykonuje się badanie szczelności. Jedną z bardziej efektywnych technologii będzie użycie gazu znakującego. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

 

Badanie szczelności gazem znacznikowym

Do wykrycia nieszczelności można wykorzystywać różne metody, jednak technologią sprawdzającą się najlepiej jest użycie odpowiedniego gazu znacznikowego. Specjalnie dobrana substancja jest wprowadzana do rurociągu lub wybranej maszyny czy urządzenia pod sporym ciśnieniem, a następnie sprawdza się przy użyciu spektrometru, czy cząsteczki gazu nie pojawiają się poza instalacją w ilości przekraczającej dopuszczalny poziom. Na podstawie uzyskiwanych odczytów można z dużą dokładnością ustalić miejsce powstania uszkodzenia.

Jakie gazy znakujące sprawdzają się najlepiej?

Do prób szczelności często wykorzystuje się hel. Jest on wybierany z kilku powodów. Wśród najważniejszych należy wymienić bardzo małą wielkość cząsteczek, co pozwala na dobrą penetrację kontrolowanej instalacji. Liczy się też fakt, że hel jest niepalny i obojętny dla otoczenia, a jego naturalna zawartość w powietrzu utrzymuje się na niezwykle niskim poziomie.

 

badanie szczelności rur