Dlaczego w badaniach szczelności nie jest wskazane używanie chloru?

Badanie szczelności to kluczowy proces w przemyśle, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń oraz instalacji. Istnieje wiele metod badania szczelności, jednak jedną z najbardziej popularnych i skutecznych jest metoda oparta na użyciu helu. Dlaczego nie stosuje się chloru, a wybiera hel? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w poniższym wpisie.

Zalety helu jako medium do badań szczelności

Hel jest gazem o licznych zaletach, które sprawiają, że idealnie nadaje się do badań szczelności. 

  • Jest nietrujący i niepalny, co oznacza, że jego użycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pracowników ani bezpieczeństwa obiektów. 
  • Hel ma bardzo niską lepkość i gęstość, co pozwala mu przenikać przez najmniejsze szczeliny i otwory. 
  • Hel jest łatwo wykrywalny dzięki specjalnym detektorom, co umożliwia szybką i precyzyjną lokalizację nieszczelności. 
  • Stosowanie helu jest możliwe nawet na uruchomionym urządzeniu, co pozwala na przeprowadzenie badań bez konieczności jego wyłączania. 
  • Badania szczelności oparte na helu są stosunkowo tanie w porównaniu do innych metod.

chlor symbol

Właściwości chloru niekorzystne dla badań szczelności

Chlor, w przeciwieństwie do helu, posiada szereg właściwości niekorzystnych dla badań szczelności. Po pierwsze, jest to gaz toksyczny i drażniący, który może powodować problemy zdrowotne u osób narażonych na jego działanie. Po drugie, chlor jest silnym utleniaczem, co oznacza, że może reagować z innymi substancjami i prowadzić do korozji badanych powierzchni. Po trzecie, jego gęstość jest znacznie większa niż helu, co utrudnia przenikanie przez szczeliny i wykrywanie nieszczelności. Po czwarte, chlor może tworzyć mieszaniny wybuchowe z niektórymi substancjami organicznymi. Wreszcie, stosowanie chloru w badaniach szczelności jest znacznie droższe niż helu.

Wybór odpowiedniego medium do badań szczelności ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Hel jest gazem o niskim wpływie na środowisko, ponieważ nie reaguje z innymi substancjami i nie powoduje emisji szkodliwych związków chemicznych. Jego stosowanie nie prowadzi do zanieczyszczenia powietrza ani wody. Z kolei chlor może prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.