Dlaczego hel?

urządzenie do sprawdzania szczelnościPrawdopodobnie zastanawiają się Państwo dlaczego do badania szczelności metodą próżniową wykorzystuje się hel a nie inny gaz szlachetny, bądź po prostu powietrze. Powodów ku temu jest kilka, a mianowicie.


Właściwości helu

Hel jest idealnym gazem w technice sprawdzania nieszczelności ponieważ jest gazem nietrującym oraz niepalnym. Do specyfiki helu należy również to, iż nie tworzy mieszanin eksplozyjnych z innymi gazami. Z punktu widzenia ekologicznego, jest korzystny dla środowiska, obojętny, nie wchodzący w reakcje chemiczne z innymi substancjami niezależnie od stanu fizycznego, w wyniku czego nie powoduje zmian chemicznych bądź fizycznych powierzchni kontaktowych. Brak również ograniczeń w zakresie temperatur czy też ciśnień stosowania helu.

Ponadto, hel jest bardzo stabilny temperaturowo co ułatwia badania obiektów znajdujących się w środowiskach (bądź tworzących) o temperaturach ekstremalnie wysokich bądź niskich. Należy również zauważyć że hel jest gazem o najmniejszej jednostkowej cząstce zaraz po wodorze, co sprawia że jest w stanie penetrować mikro szczeliny w materiałach. Dzięki tej właśnie właściwości badania helem są bardzo dokładne i pozwalają na wykrycie najdrobniejszych nawet porów materiałowych.


Bardzo mała cząsteczka

Łatwość w oddzieleniu helu w spektrometrze masowym powoduje, iż nie ma potrzeby stosowania specjalistycznych spektrometrów (ograniczenie kosztów), na prostych w budowie spektrometrach uzyskuje się czułość 10-12 mbarl/s. To z kolei powoduje łatwość kalibracji przyrządu na obiekcie. Stosowanie helu jako gazu roboczego do badania nieszczelności nie ciągnie za sobą ryzyka wprowadzenia zanieczyszczeń do urządzenia, co oznacza że można śmiało wykonywać testy na urządzeniach przemysłowych czy w warunkach laboratoryjnych.


Ekonomicznie opłacalny

Co więcej jeżeli hel nie wpływa na proces, sprawdzenie szczelności można wykonać na pracującym urządzeniu, co powoduje znaczne zaoszczędzenie kosztów związanych z zatrzymaniem produkcji. Warto również zauważyć, że z ekonomicznego punktu widzenia hel jest tani w porównaniu z innymi gazami szlachetnymi i półszlachetnymi.