Możliwości użytkowe spektrometrów gazowych

Problem zachowania szczelności jest istotny w przypadku wielu maszyn i urządzeń, a także rozmaitych rodzajów sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego, jak również instalacji przesyłowych czy zbiorników. Przedostawanie się cząsteczek różnych substancji przez zastosowane połączenia lub bezpośrednie przenikanie przez użyty w danej aplikacji materiał może prowadzić do zanieczyszczenia powstających wyrobów, oznaczać ryzyko eksplozji, implozji albo pożaru, wywołać skażenie czy zainicjować trudną do opanowania reakcję chemiczną. Badanie szczelności będzie więc procedurą mającą ogromne znaczenie pod względem bezpieczeństwa, żywotności oraz funkcjonalności poszczególnych elementów. Przekonajmy się, jaka jest w nich rola spektrometrii.

 

Na czym polega pomiar szczelności z użyciem spektrometru gazowego?

Pomiar szczelności może odbywać się różnymi technikami, jednak jedną ze stosowanych najczęściej jest metoda helowa. Polega ona na umieszczeniu badanego elementu w komorze, która została wypełniona helem pod określonym ciśnieniem i na z góry ustalony czas. Następnie jest ona opróżniana, a przy użyciu spektrometru gazowego sprawdza się ile cząsteczek helu, który przeniknął do środka, wydostaje się z wnętrza przedmiotu. Odmienną procedurę stosuje się w przypadku podzespołów wypełnionych helem już na etapie produkcji, w takiej sytuacji kontroluje się jedynie poziom emisji cząsteczek helu, korzystając ze spektrometru.

Jaka jest zasada działania spektrografu?

 

 

spektrometr

Spektrograf to urządzenie pozwalające na ustalenie składu pierwiastkowego konkretnego materiału, dzięki analizie emisji energii uwalnianej przez tworzące go atomy, po zadziałaniu na nie wiązką skoncentrowanego promieniowania. Spektrometria w połączeniu z metodą helową pozwala na osiąganie czułości rzędu 10–12mbar l/s.