Próby szczelności elementów pneumatycznych

Próby szczelności elementów pneumatycznych przeprowadzamy na nowych oraz już istniejących i działających instalacjach sprężonego powietrza a także innych elementach pneumatycznych. Wykonujemy badania sprawdzające uszczelnienie instalacji wykonanych m.in. z tworzyw sztucznych, elementów stalowych, przewodów elastycznych oraz mocowanych za pomocą gwintów. Wykonywane przez nas próby szczelności pozwalają wykryć nawet małe szczeliny oraz miejsca wycieku sprężonego powietrza co znacząco obniża koszty ich eksploatacji.

 

Przyczyny powstawania nieszczelności na łączeniach elementów pneumatycznych

W elementach pneumatycznych nieszczelności najczęściej występują w miejscach łączenia dwóch lub więcej części, np. rur i zaworów czy przewodów i reduktorów lub przepustnic. Najczęściej do uszkodzeń dochodzi na wskutek drgania instalacji w czasie pracy, co jest zupełnie normalnym zjawiskiem podczas eksploatacji części. Wśród innych przyczyn nieszczelności połączeń elementów wymienić można:

  • uszkodzenia elementów na wskutek ich zużycia,
  • dylatacja powstała na skutek dużych wahań temperatury,
  • wykorzystanie złych uszczelek lub wadliwych materiałów uszczelniających,
  • duże wahania ciśnienia powyżej wartości założonych w procesie produkcyjnym,
  • zbyt duże naprężenia podczas dokręcania elementów pneumatycznych,
  • korozja elementów.

Oczywiście występują jeszcze sytuacje awaryjne, w których również świadczymy usługi badania szczelności instalacji sprężonego powietrza. Wówczas uszkodzeniu ulega element głównie wskutek uszkodzenia mechanicznego trudnego do przewidzenia.

 

Próba szczelności elementów sprężonego powietrza z użyciem helu

Wykonanie szczelność elementów pneumatycznych jest warunkiem koniecznym przed dopuszczeniem produktu lub instalacji do sprzedaży i eksploatacji. Podyktowane jest to głównie warunkami bezpieczeństwa użytkowników. Sprawdzenie szczelności helem umożliwia sprawdzenie dokładności i poprawności wykonanych elementów i połączeń, a w przypadku wykrycia szczelin i ubytków gwarantuje określenie precyzyjnej lokalizacji wycieku oraz jego natężenia.