Metoda próżniowa jako sposób badania szczelności instalacji

Badania szczelności przy pomocy helu można prowadzić dwiema metodami – podciśnieniową i nadciśnieniową. Wybór jednej z nich powinien być podyktowany rodzajem obiektu, wielkością nieszczelności i parametrami zbiornika. Poniżej przedstawiamy opis i zastosowanie metody podciśnieniowej, zwanej także próżniową.

 

Badania szczelności mają ogromne znaczenie szczególnie w układach wykorzystujących gazy toksyczne i wybuchowe. Pomimo że nie istnieją instalacje całkowicie szczelne, użycie nowoczesnych metod badania szczelności pozwala osiągać bardzo wysoki stopień szczelności określany normami produktu i normami bezpieczeństwa.

Jakie urządzenie stosuje się do badania szczelności?

Badania szczelności metodą próżniową i nadciśnieniową wykonuje się przy pomocy spektrometru gazowego w detektorze nieszczelności. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się hel, gaz lekki i bezpieczny. Jego mała masa cząsteczkowa sprawia, że umożliwia on wykrywanie nawet minimalnych nieszczelności, a stabilność temperaturowa pozwala na badania w różnych warunkach środowiskowych. Konstrukcja spektrometru pozwala na wykrywanie jedynie cząsteczek znacznika gazowego.

 

badanie

Metoda podciśnieniowa polega na użyciu pompy próżniowej wbudowanej w wykrywacz helowy. Badany element może być owiany wąskim strumieniem helu albo cały otoczony w helu. Kiedy gaz zaczyna przenikać do zbiornika, wyrywacz informuje o wykryciu go poprzez sygnał dźwiękowy oraz informację na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Metoda jest bezpieczna, czysta, nieszkodliwa dla środowiska.

Gdzie stosuje się metodę próżniową?

Wykrywanie nieszczelności jest niezwykle ważne dla wielu układów, szczególnie tam, gdzie zachodzi ryzyko wycieku substancji trujących lub łatwopalnych. Metoda próżniowa znalazła zastosowanie w medycynie, przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, elektronicznym i innych. Dzięki niej szybko otrzymuje się bardzo precyzyjne wyniki. W wielu układach możliwe jest zastosowanie jej bez konieczności zakłócania innych czynności w zakładzie pracy.