Jak badać szczelność elementów hydraulicznych?

Sprawne działanie układów hydraulicznych w dużej mierze zależy od szczelności poszczególnych elementów, a jej brak może być katastrofalny w skutkach ze względu na wysokie ciśnienie w nich panujące. Dlatego dokładne zbadanie ich szczelności ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całego układu. Badanie szczelności można przeprowadzać różnymi metodami.


pracownik z butląJedną z najbardziej precyzyjnych i stosunkowo niedrogich jest metoda podciśnieniowa i nadciśnieniowa przy wykorzystaniu spektrometru gazowego oraz helu. Jest to gaz nietrujący i niepalny, również w połączeniu z innymi gazami. To jego duża przewaga nad innymi gazami znakującymi takimi jak na przykład trujący chlor czy wodór, który tworzy z niektórymi pierwiastkami mieszanki wybuchowe.

Hel nie wchodzi w reakcję z innymi substancjami, dlatego jest neutralny dla powierzchni, z którymi się styka. Jest bezpieczny dla badanych urządzeń i obojętny dla środowiska naturalnego. Jego najważniejszą jednak cechą jest mała wielkość cząsteczkowa, dzięki czemu może niezwykle skutecznie penetrować nawet najmniejsze szczeliny w materiałach i ujawniać wszystkie drobne nieszczelności. Dodatkowo hel zachowuje stabilną temperaturę, przez co może być wykorzystywany do badania w środowisku o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze.

Jak przebiega badanie?

Elementy hydrauliczne warto poddać badaniu przed złożeniem układu w całość. Przedmioty powinny być umyte i osuszone, szczególnie jeśli mogły mieć kontakt z substancjami tłustymi, które mogły one zatkać niewielkie nieszczelności. Badanie szczelności elementów hydraulicznych powinno być przeprowadzone w takiej temperaturze, w jakiej dany element będzie używany. Osoba przeprowadzająca badanie powinna znać specyfikę nieszczelności, które najczęściej występują w danym elemencie, ponieważ mają one znaczenie dla ustawienia odpowiedniej długości badania oraz interpretacji wyników.

Często stosowanym urządzeniem w badaniu szczelności jest wykrywacz Alcatel Asm 142, który nadaje się do badania zamkniętych przestrzeni takich jak węże, komory próżniowe, różnego rodzaju zbiorniki. Jest to nowoczesne urządzenie z elektronicznym wyświetlaczem, które informuje operatora sygnałami dźwiękowymi na każdym etapie przeprowadzania badania. Metoda podciśnieniowa wykorzystuje pompę próżniową. Ze zbiornika, który poddawany jest badaniu, odpompowywane jest powietrze aż do uzyskania próżni. Następnie gaz roboczy wypuszczany jest na zewnątrz obiektu. Jeśli przenika do środka zbiornika, urządzenie informuje o tym poprzez sygnał dźwiękowy. Metoda nadciśnieniowa polega na napełnieniu zbiornika gazem roboczym. Jeśli zbiornik jest nieszczelny, gaz zaczyna wyciekać ze środka, o czym informuje urządzenie. Wcześniej obiekt powinien być dokładnie opróżniony z powietrza, ponieważ może się ono zgromadzić w drobnych częściach elementów, a kiedy zacznie wyciekać z powodu nieszczelności, detektor jej nie wykryje. W razie wątpliwości, która metoda będzie najlepsza dla urządzenia, najlepszym rozwiązaniem będzie bezpośredni kontakt z pracownikiem firmy Mi – Tech, przeprowadzającej badania szczelności.